Posts met de tag PersoonlijkBlog · 08. december 2020
Hij heeft de grendels van je poorten versterkt, Het volk binnen je muren gezegend. Hij geeft vrede en veilige grenzen, Met vette tarwe stilt hij je honger Psalm 147:13-14 Wauw wat is Gods Woord toch rijk! Als ik deze woorden lees dan word ik zo bemoedigt. God versterkt de grendels van de poorten. In het Oude Testament moesten de Israëlieten het bloed aan de deurposten smeren om zo de engel des doods buiten te laten(Exodus 12). Het was een teken voor de engel om de deur voorbij te gaan. En zo...