· 

Je hart bewaken

Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,

Het volk binnen je muren gezegend.

Hij geeft vrede en veilige grenzen,

Met vette tarwe stilt hij je honger Psalm 147:13-14

 

Wauw wat is Gods Woord toch rijk! Als ik deze woorden lees dan word ik zo bemoedigt. God versterkt de grendels van de poorten. In het Oude Testament moesten de Israëlieten het bloed aan de deurposten smeren om zo de engel des doods buiten te laten(Exodus 12)Het was een teken voor de engel om de deur voorbij te gaan. En zo is het ook met ons. Onze geestelijke deuren mogen we dekken onder het bloed van Jezus. Een geestelijk deur is bijvoorbeeld je hart. 


Spreuken 4:23

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

 

Grenzen stellen aan wat we binnen laten en wat niet.  Met andere woorden past het binnen de grenzen van de Bijbel. Past het binnen de kaders die God mij heeft gegeven. Wetende dat als ik mijn verantwoordelijkheid neem, God de grendels extra sterk zal maken. Sommige dingen kunnen we niet in eigen kracht daarvoor hebben we Gods kracht nodig. Als we daarin weloverwogen keuzes maken dan zal het volk binnen de muren gezegend zijn. Wat een prachtige belofte. Als wij afgestemd zijn op Hem, onze deuren bewaken dan brengt dat zegen, niet alleen voor ons zelf maar voor iedereen die binnen is. De HSV-vertaling zegt: Hij zegent uw kinderen in uw midden. 

Daarnaast geeft Hij vrede en veilige grenzen. Ik heb uit mijn eigen leven ervaren dat als ik dingen goed afweeg en God erbij betrek bemerk ik dat mijn grenzen ook duidelijk zijn. Als er dingen op mijn pad komen wat in mijn ogen ‘kleine dingen’ zijn dan vraag ik mijzelf heel bewust past het binnen de grenzen die God mij op dit moment heeft gegeven. Als daarop het antwoord nee is, weet ik dat ik het niet moet doen. Want als ik toch ja zeg, gaat het mij energie kosten die ik eigenlijk niet heb en ook al lijkt het klein het zal mij uiteindelijk van mijn vrede roven. Want alle kleine dingen bij elkaar zorgen voor onrust in mijn leven. En als ik dichtbij mijzelf, en binnen de grenzen die God mij geeft, blijf dan weet ik dat ik vrede ervaar. Om te ontdekken wat voor jou veilige keuzes zijn zou je 5 dingen kunnen opschrijven die voor jou belangrijk zijn in dit seizoen. Doe dit samen met God betrek Hem erbij en vraag in je gebed: Heer wilt u mij de dingen laten zien die U op dit moment belangrijk vindt. Het kunnen hele praktische dingen zijn maar ook dingen waar je passie voor hebt. Bij alles wat op je afkomt kijk je naar deze 5 dingen, past hetgeen er gevraagd wordt binnen deze kaders? Dan zeg je ja, past het niet? Dan zeg je nee.

De Psalmist sluit af met prachtige woorden: Met vette tarwe stilt hij je honger. Een ander vertaling zegt: Hij verzadigt u met het beste van de tarwe. Het beste deel van God ontvangen, wie wil dat nou niet? Ik denk dat iedereen verlangt naar het beste van God en het mooie is, is dat het binnen handbereik ligt. Want binnen de versterkte poorten is zegen, vrede en tijd om je honger te stillen. Je honger stillen met vette tarwe. Tarwe is het ingrediënt voor brood.  Jezus is het brood, Jezus wil jou binnen die muren bedienen door Zijn Woord (geestelijk brood) en tijd met Hem. En vanuit die bron ontvang je leven. Het klinkt zo eenvoudig en toch is het elke dag weer kiezen om je hart te bewaken, Zijn bloed aan je deurposten te smeren zodat God je poorten kan versterken. Welke keuze maak jij?